Gezondheidszorg in Genève

Extra:
Dit artikel is vertaald door een automatisch systeem, zonder enige menselijke interventie. Easy Expat biedt deze items aan als toevoeging op de items vertaald door vertalers. [powered by ]
Engelse versie hier.

Vreemdelingen die willen werken in Zwitserland te verkrijgen moet een vergunning (zie onze rubriek visum over de verschillende verblijfsvergunningen). De werkgever zal moeten dienst een eis indienen vóór het kanton waar het bedrijf gevestigd is. de politie voor buitenlanders en kantonnale diensten voor de arbeidsmarkt te gaan met de toestemming te vragen. De website van het Office federal des migraties informatie verstrekken over de arbeidsmarkt en de lijst van diensten te contacteren.

Bovendien, voor llowing de overeenkomsten tussen Zwitserland en andere Europese Unie bepaalt, veiligheid bestaande verdragen tussen Zwitserland en andere EU-lidstaten zijn de sociale vervangen door de overeenkomst over het vrije verkeer van personen.

Zwitserse sociale systeem

Het Zwitserse sociale systeem is gebaseerd op het systeem van drie pijlers (art. 111 van de Grondwet Feral) die veiligheid te garanderen uw persoonlijke en professionele, in aanvulling op uw nabestaanden in geval van pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

  • 1e pijler: Staat het welzijn van het systeem (garantie van een minimuminkomen toelage)
  • 2de pijler: Professionele welzijn (op peil houden van het leven)
  • 3de pijler: Particuliere verzekeringen

1e pijler

Het is verplicht, beheerd door de staat en op basis van AVS (Assurance Vieillesse et Survivants - ouderdom en overleving verzekeringen), AI (Assurance invalidite - AOV-verzekering) en bijkomende voordelen (prestations complementaires - PC). Voor meer informatie over deze systemen kunt u terecht op ons artikel over pensioenen. De financiering is gebaseerd op de verdeling (actieve mensen betalen voor de gepensioneerden). De Confederatie, de kantons, de V AT, de belasting op alcohol en tabak contributs ook om de financiering van de AVS, AI en PC.

2de pijler

Het is ook verplicht (alleen voor mensen die werkzaam zijn in Zwitserland en het verdienen van een jaarsalaris van ten minste 25 320 CHF - 01/01/03), maar is ingesteld als een professioneel welzijn systeem. Het is gebaseerd op twee wetten:

  • LPP (federale wet op professioneel welzijn voor ouderen, gehandicapten en overleving)
  • LAA (federale wet op de verzekering voor ongevallen)

Dit is een systeem van kapitaal te slaan dat nabestaanden onderhoudt uw levensstandaard voor u en uw naaste in het geval van oudere leeftijd, disabitlity en overblijfselen, die verbonden zijn met de eerste pijler.

3e pijler

Deze laatste pijler is facultatief en wordt voor prive-behoeften: zij voornemens is te dekken voltooien van de 1e en 2e pijler, en voor fiscale optimalisatie doeleinden (het mogelijk is op aftrek van de maandelijkse betaling van uw belastbaar inkomen). Dit is een besparing systeem.

Update 13/05/2011


Extra:

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Addthis

Diensten Aanbevolen

Wanneer u internationaal gaat verhuizen dan is dit een ingrijpende verandering. Veel zaken veranderen en je hebt wel een miljoen zaken waar je aan moet denken en die je moet regelen. Het zou mooi zijn wanneer in deze drukke periode een top verhuisbedrijf u tegen een eerlijke prijs, uw zorg uit handen neemt.

De internationale verhuizers in ons netwerk zijn specialisten in het verhuizen van uw meubels & bezittingen naar Genève en in de wereld.

Wanneer u het hieronder geplaatste contactformulier invuld kunt u tot wel 5 offerte aanvragen bij verschillende verhuisbvedrijven in één keer. Deze service is vanzelfsprekend geheel gratis en vrijblijvend en geeft u de gelegenheid om een verhuisbedrijf te vinden die geheel aansluit bij uw wensen en budget.


Heb je opmerkingen of commentaar over dit onderdeel? Voeg je commentaar toe.


Vind meer definities en uitleg in de FAQ (Frequently Asked Questions).

Ga naar het Forum om meer te praten over gezondheidszorg in Genève, werk.